081-922-2082 phuchalee@yahoo.com www.facebook.com/dhinnabuddhistshop khunnoiy
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3102002279831

รายการเครื่องกฐิน
รายการเครื่องบวช
รายการเทียนพรรษาและผ้าอาบ
รายการสังฆทานและทำบุญทั่วไป
รายการสะเดาะห์เคราะห์ ถวายพระประจำวัน
"ติณณ์ สังฆภัณฑ์"
       ถือว่าเป็นผู้นำร้านสังฆภัณฑ์ยุคแรกๆ ในประเทศที่ประกอบกิจการแบบออนไลน์....เราดำเนินธุรกิจอย่างมีศิลปะ เพราะสังฆภัณฑ์คืองานพุทธศิลป์อย่างหนึ่ง  ที่มีความละเอียดอ่อน ประณีต มีขนบประเพณีที่มีระเบียบแบบแผน    เราจึงคิดออกแบบ คัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีแต่คุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยม ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของชาวพุทธที่ถูกต้อง    และกราบของพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเมตตาเสมอมาครับ.......